Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2022

Vyřešte už jednou pro vždy svá traumata z minulosti a poznejte techniky, jak si vybudovat zdravou sebedůvěru, stanovit si pevné hranice a být úspěšný.

Autor: Roman Zelenka (www.wingman.cz)
Host: Miloslav Hubatka (www.hubatkaconsulting.cz)
Odkaz na video: https://youtu.be/p5m2LGVZ7e8