Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2022

Jak budou vypadat firmy až opustíme ekonomický růst?
Jak se připravit na budoucnost z pohledu leadera?
 
Tato témata probíral v živém rozhovoru
Roman Zelenka (www.wingman.cz)
s Tomášem Hajzlerem, expertem na téma práce a budoucnosti podnikání. (www.tomashajzler.com).